';

Styrelse

Yael Mosesson
Ordförande
Emma Winroth
Ledamot
Daniel Blecher
Vice ordförande
Eliot Moskowicz
Ledamot
Ellen Nilsson
Kassör
Rebecca Sommerfeld
Ledamot

JUS styrs av en ideell styrelse, vald av årsmötet på ett år i taget. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Kontakta styrelsen@jusungdom.org.

JUS försöker i möjligaste mån ha representanter i styrelsen från olika medlemsföreningar och olika städer i Sverige.

Valberedningen arbetar varje år med att ta fram lämpliga kandidater till JUS styrelse. Är du intresserad av att sitta med i JUS styrelse? Kontakta valberedningen@jusungdom.org.

Datum för styrelsemöten och sista ansökningsdag

JUS styrelse har styrelsemöte en gång per månad med undantag av juli. Medlemsföreningar kan oftast söka bidrag inför varje styrelsemöte. Nedan är alla planerade styrelsemöten.

Styrelsem. datum                   Sista ansök datum

1 okt 2017                                      25 sep 2017

Styrelsemötesprotokoll

Senaste protokollet: Protokoll-JUS-styrelsemöte-27-aug-Stockholm

Äldre protokoll kan beställas via info@jusungdom.org

Yael Mosesson: Mail

Daniel Blecher: Mail

Ellen Nilsson: Mail

Eliot Moskowicz: Mail

Emma Winroth: Mail

Rebecca Sommerfeld: Mail