';

Om oss

JUS är en ideell paraplyorganisation som stöttar judiskt barn- och ungdomsliv i Sverige.

Som medlem i JUS får man bidrag och hjälp med all administration. Dessutom representerar JUS våra medlemsföreningar i samhälle, mot regeringen, politiker, media och beslutsfattare.

Vårt mål är att det judiska barn- och ungdomslivet i Sverige ska vara rikt och aktivt. Det ska vara förknippat med stolthet och glädje att vara jude.

Purim (13 av 36)

JUS högsta beslutande organ är årsmötet. Det betyder helt enkelt att JUS leds av sina medlemmar. Det är på årsmötet inriktningen på JUS verksamhet bestäms och det är via medlemsföreningarnas ombud som den nya styrelsen får sitt förtroende. JUS håller årsmöte varje år under mars – april. Kallelse till årsmötet går ut till alla medlemsföreningar i god tid innan årsmötet. Nedan kan du se hela protokollet från senaste årsmötet.

JUS åtesmötesprotokoll 2016
JUS extrainkallat årsmöte 8 maj 2016

Administration
JUS hjälper medlemsföreningar med föreningsarbete, utbildar föreningsmedlemmar i kosten att sköta en förening, delar ut bidrag för att stötta föreningarnas verksamheter och söker finansiellt stöd från myndigheter.

Informationsspridning
JUS samlar in, väljer ut och publicerar information om aktiviteter, utbildningar och arbetstillfällen på vår hemsida och på Facebook.

Påverkansarbete
Vi deltar i debatter, seminarium och samråd med politiker, tjänstemän och andra ungdomsförbund i Sverige

JUS får stadsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf)  varje år. Hur mycket pengar Mucf delar ut till JUS beror på hur många medlemsföreningar vi har och på hur många medlemmar dessa föreningar har anslutna till sig.
Alltså får JUS bidrag beroende på två faktorer:
⦁    Hur många medlemmar våra medlemsföreningar har
⦁    Hur många föreningar som väljer att ansluta sig till JUS.

Nina Tojzner
Generalsekreterare

Vill du läsa mer om judar och judendom rekommenderar vi dig att besöka Judiska församlingens hemsida, här.

Channuka pre party (2 av 16)
Image module