';

Bli Medlem

Vem har rätt att bli medlem i JUS?

Föreningen ska ha minst 3 medlemmar

Minst 60 % av styrelsen ska vara mellan 6 – 25 år

Minst 60 % av medlemmarna ska vara mellan 6 – 25 år

Föreningen ska vara demokratisk

Föreningen ska inte få stöd av Riksidrottsförbundet

Medlemskapet kostar 100 kr/år

Vad får man som medlem?

En stor bidragspott att söka varje år

Administrativ hjälp

Ett konto på vårt administrationssystem eBas

En medlemsvärvningstjänsts om gör det lätt att värva medlemmar

Opinionsbildning i Sverige gällande ungdomsfrågor och antisemitism

Vad förbinder du dig som medlem?

En gång/år skicka in ett signerat årsmötesprotokoll

En gång/år skriva en kort verksamhetsrapport

Ansöka och redovisa bidrag

Värva medlemmar

Vårt kansli hjälper er med detta!

Ansökningsformulär